Η Αδελφότητα έχει 3 χορευτικά τμήματα, παιδικό, ενηλίκων και παραστάσεων.

Χοροδιδάσκαλος είναι η Στέλλα Μπίμπη.